Занимљиви часови биологије

Ученици III и IV разреда гимназије су, у склопу области коју обрађују на часовима биологије, правили модел ДНК.
Дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК) је носилац информација које се преносе са родитеља на потомке. Осим тога, у њој је записана шифра за све процесе који се одвијају у нашем организму.
Деца су показала велику заинтересованост за учешће и успешно су обавили задатак, са професорком Дејаном Катић.
Scroll to Top