Запослени

 1. Марта Живановић, директор
 2. Невена Јевтић, психолог
 3. Милка Ћирић, секретар школе,
 4. Елијана Гајић, рачуновођа
 1. Љиљана Станковић, Српски језик и књижевност
 2. Александра Станковић, Српски језик и књижевност
 3. Татјана Живановић, Српски језик и књижевност
 4. Милетић Марија, Енглески језик
 5. Татјана Савић, Енглески језик
 6. Милијана Лазић, Руски језик
 7. Снежана Зољић Поповић, Латински језик
 8. Слободанка Павић, Историја
 9. Снежана Спасеновић, Географија
 10. Невена Јевтић, Психологија
 11. Мирјана Ненадовић, Филозофија, Логика
 12. Церовац Зорица, Социологија
 13. Весна Божиловић, Хемија
 14. Драган Станковић, Физика
 15. Иван Јокић, Рачунарство и информатика, Физика
 16. Радован Нинић, Рачунарство и информатика, Математика
 17. Марица Милутиновић, Математика
 18. Весна Томић-Ивановић, Рачунарство и информатика, Пословна информатика
 19. Валентина Тодоровић, Група економских предмета
 20. Радоје Крстић, Група економских предмета
 21. Драгица Драгић, Група економских предмета
 22. Драгана Комарчевић, Група правних предмета
 23. Сулејман Ахмети, Веронаука
 24. Дејана Катић, Биологија
 25. Видосава Вукосављевић, Физичко васпитање
 26. Зоран Грбић, Физичко васпитање
 27. Гордана Тадић-Ђокић, Ликовна култура, Историја уметности
 28. Драгана Милкић, Практична настава са технологијом рада
 29. Весна Марковић, Практична настава са технологијом рада
 30. Ружица Митрић, Практична настава са технологијом рада
 31. Јелена Богдановић, Музичка култура, Музичка уметност
 32. Милан Софронић, веронаука
 1. Милан Средојевић
 2. Злата Кржавић
 3. Миланка Вучетић
 4. Мирјана Вучетић
 5. Цвета Трифуновић
 6. Славица Јевтић

Милка Ћирић, секретар школе

Kонтакт: 015/471-003, Краља Петра бр. 12, 15318 Мали Зворник, имејл адреса: ssmalizvornik@gmail.com

Scroll to Top