Угледни час из филозофије

Дана 10.11.2022.године професорицa филозофије, Мирјана Ненадовић и професорица социологије Зорица Церовац одржале су угледни  час у сарадњи са ученицима четврте године гимназије. Представили су Платонову идеалну државу и друштвено уређење. Циљ је био да ученици овладају вербалним самосталним излагањем ставова и критичким расуђивањем кроз филозофске дијалоге на социолошко-политичке теме, уочавање сазнајних вредности кроз аргументовани систем изражавања, те суочавање са друштвеном проблематиком коју носи свако друштвено уређење, овладавање анализом на основу изведених скечева односно политичком дискусијом и сучељавањем са

различитом политичком аргументацијом. Излагање је било веома занимљиво и креативно. Ученици су активно учествовали у изношењу својег мишљења, ставова и критички приступили истим. Све похвале за ученике и њихове професоре.

Scroll to Top