Међународни дан биодиверзитета

Данас је у нашој школи обележен Међународни дан биодиверзитета.

Еколошком мрежом, која је успостављена ради очувања типова станишта од посебног значаја за заштиту и очување станишта дивљих врста флоре и фауне, заштићено је око 20% територије Србије. Поводом обележавања дана биодиверзитета, глобална заједница је позвана да преиспита однос према свету природе. За данашњу презентацију су заслужни ученици трећег разреда гимназије, под руководством професорке биологије, Дејане Катић.

Scroll to Top