Језик наш насушни

Уметност и дизајн је изборни предмет који школске 2023/2024. године посећују ученици првог разреда гимназије. Циљ овог програма јесте развијање осетљивости за естетику, креативност и радозналост, као и развијање мотивације за уметничко стварање и изражавање у различитим медијима, те формирање навике код ученика да се континуирано укључују у уметнички и културни живот заједнице. Подстицај за стваралачки рад ученици су проналазили у другим уметничким делима, природи, модним трендовима, учествовали су у осмишљавању, планирању и реализацији једноставног пројекта, презентовали су своје идеје према договореним критеријумима. Као резултат досадашњег рада настала је озвучена прича „Језик наш насушни“.
Аутор текста: Катарина Катановић, IV6
Наратори: Влатко Ђукић, Ирена Терзић и Софија Обреновић
Илустрација: Валентина Радибратовић, Емилија Крсмановић и Валентина Јокић
Техничка подршка: Ивана Видаковић, Марија Вујановић, Милица Готовац
Музика: Ања Поповић (Меланхолични валцер, Владимир Ребиков)
Ментор: Александра Станковић, професор српског језика и књижевности
Посебно се захваљујемо Душану Станковићу на техничкој подршци.
Scroll to Top