Запослени
Живановић Нада, рачуновођа
Тимотић Милош, директор
Брајић Бојана, психолог
         
НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПРЕДАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.
И м е-- и-- п р е з и м е-- п р о ф е с о р а
П р е д м е т-- к о ј и-- п р е д а ј е
Љиљана Станковић
Српски језик и књижевност
 
Александра Станковић
Српски језик и књижевност
Валентина Јекић
Српски језик и књижевност
 
Јелена Јовановић
Енглески језик
Татјана Савић
Енглески језик
 
Љиљана Крстић
Руски језик
 
Нада Павловић
Руски језик
 
Оливера Чикарић
Немачки језик
 
Снежана Поповић
Латински језик
Слободанка Павић
Историја
 
Милена Лукић
Историја
 
Снежана Спасеновић
Географија
 
Бојана Брајић
Психологија
 
Мирјана Ненадовић
Филозофија, Логика
 
Церовац Зорица
Социологија
 
Весна Божиловић
Хемија
 
Божо Милутиновић
Математика
 
Драган Станковић
Физика
 
Иван Јокић
Математика и физика
 
Марица Милутиновић
Математика и информатика
Весна Томић-Ивановић
Рачунарство и информатика
Валентина Тодоровић
Група економских предмета
Радоје Крстић
Група економских предмета
Драгица Драгић
Група економских предмета
Рада Видаковић
Група правних предмета, Грађанско васпитање
Светлана Радић
Група економских предмета
 
Драгана Комарчевић
Група правних предмета
 
Владимир Савић
Веронаука
 
Сулејман Ахмети
Веронаука
 
Драгица Пантовић
Биологија и екологија
 
Мирјана Ненадовић
Филозофија
 
Видосава Вукосављевић
Физичко васпитање
 
Зоран Грбић
Физичко васпитање
 
Гордана Тадић-Ђокић
Ликовна култура, Историја уметности
 
Исидора Лазић
Основи анатомије и физиологије
 
Драгана Милкић
Практична настава са технологијом рада
 
Татјана Вукосављевић
Практична настава са технологијом рада
 
Милосав Марковић
Практична настава са технологијом рада
 
Александар Петковић
Хигијена, Прва Помоћ
 
Јелена Богдановић
Музичка култура, Музичка уметност

 

Помоћно особље школе
Милан Средојевић
Злата Кржавић
Миланка Вучетић
Мирјана Вучетић
Гордана Тимотић