Запослени
Живановић Нада, рачуновођа
Марта Живановић, директор
Ана Савић, педагог
Милка Ћирић, секретар школе
         
НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПРЕДАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.
И м е-- и-- п р е з и м е-- п р о ф е с о р а
П р е д м е т-- к о ј и-- п р е д а ј е
Љиљана Станковић
Српски језик и књижевност
 
Александра Станковић
Српски језик и књижевност
Татјана Живановић
Српски језик и књижевност
 
Јелена Јовановић
Енглески језик
Татјана Савић
Енглески језик
 
Руски језик
 
Снежана Поповић
Латински језик
Слободанка Павић
Историја
 
Милена Лукић
Историја
 
Снежана Спасеновић
Географија
 
Психологија
 
Мирјана Ненадовић
Филозофија, Логика
 
Церовац Зорица
Социологија
 
Весна Божиловић
Хемија
 
Математика
 
Драган Станковић
Физика
 
Иван Јокић
Математика и физика
 
Марица Милутиновић
Математика и информатика
Весна Томић-Ивановић
Рачунарство и информатика
Валентина Тодоровић
Група економских предмета
Радоје Крстић
Група економских предмета
Драгица Драгић
Група економских предмета
Рада Видаковић
Група правних предмета, Грађанско васпитање
 
Драгана Комарчевић
Група правних предмета
 
Владимир Савић
Веронаука
 
Сулејман Ахмети
Веронаука
 
Биологија и екологија
 
Мирјана Ненадовић
Филозофија
 
Видосава Вукосављевић
Физичко васпитање
 
Зоран Грбић
Физичко васпитање
 
Гордана Тадић-Ђокић
Ликовна култура, Историја уметности
 
Основи анатомије и физиологије
 
Драгана Милкић
Практична настава са технологијом рада
 
Весна Марковић
Практична настава са технологијом рада
 
Милосав Марковић
Практична настава са технологијом рада
 
Хигијена, Прва Помоћ
 
Јелена Богдановић
Музичка култура, Музичка уметност

 

Помоћно особље школе
Милан Средојевић
Злата Кржавић
Миланка Вучетић
Мирјана Вучетић