Правно-пословни техничари

Зашто уисати овај смер?

Овај образовани профил спада у подручје рада-Економија, право и администрације у трајању од 4 године.Не постоји ни једна делатност у савременом свету којој није потребан административни стручњак.Поред стручних предмета из области права и економије ученици стичу и солидно опште образовање.

Правно-пословни техничар је занимање које од ученика захтева да буде: тачан, радан, вредан, праведан, одговоран, истрајан, ефикасан, ангажован сам, частан.Наши ученици овог занимања уче у добро опремљеним кабинетима.Праксу реализују у јавним институцијама, oпштини и суду, банкама , осигуравајућим друштвима, финансијским и администартивним секторима правних предузећа, МУП- у.

Практична настава одвија се и у школским кабинетима где се учи отварање девизних рачуна, виртуелног предузећа, симулирање реалних послова, организовање суђења...

Правно-пословни техничар има могућност запослења, пре свега у државним органима, али и у свимустановама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима, као и пословима матичара.Ученици који заврше овај образовани профил, научиће право и законе наше и других земаља, радећи добро плаћен посао,а уз даље школовање на Правном факултету решаваће Судске спорове и имаће могућност да отворе сопствену адвокатску канцеларију.

Са знањем које стекну  после средње школе ученици без проблема уписују економски и правни, као и факултете који нису у вези са економијом, правом и администрацијом као што су архитектонски, филозофски и филолошки.


Правно-пословни техничар(Годишњи фонд часова за први разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик и књиж

1

3

 

111

 

2

Енглески језик

1

2

 

74

 

 3

Историја

1

2

 

74

 

 4

Физичко васпитање

1

2

 

74

 

 5

Математика

1

3

 

111

 

6

Рачунарство и информатика

1

2

 

74

 

7

Физика

1

2

 

74

 

8

Хемија

1

2

 

74

 

9

Географија

1

2

 

74

 

10

Музичка уметност

1

1

 

37

 

11

Биологија

1

3

 

111

 

12

Државно уређење

1

2

 

74

 

13

Основи права

1

2

 

74

 

14

Пословна и служб коресподенција

1

4

 

148

 

15

Верска настава

1

1

 

37

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

37

 

СВЕГА

1258

 

Правни техничар(Годишњи фонд часова за други разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик и књиж

1

3

 

108

 

2

Енглески језик

1

2

 

72

 

3

Социологија

1

2

 

72

 

4

Историја

1

2

 

72

 

5

Физичко васпитање

1

2

 

72

 

6

Математика

1

3

 

108

 

7

Физика

1

2

 

72

 

8

Географија

1

1

 

36

 

9

Ликовна култура

1

1

 

36

 

10

Основи права

1

2

 

72

 

11

Психологија

1

2

 

72

 

12

Латински језик

1

2

 

72

 

13

Посл и службена коресподенција

1

2

 

72

 

14

Основи радног права

1

2

 

72

 

15

Биротехника

1

2

1

72

30

16

Верска настава

1

1

 

36

 

17

Грађанско васпитање

1

1

 

36

 

СВЕГА

1152

30 

Правни техничар(Годишњи фонд часова за трећи разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик и књиж

1

3

 

102

 

2

Енглески језик

1

2

 

68

 

3

Историја

1

2

 

68

 

4

Физичко и здравствено васпитање

1

2

 

68

 

5

Математика

1

3

 

102

 

6

Логика

1

3

 

102

 

7

Основи економије

1

3

 

102

 

8

Основи матичне евиденције

1

2

1

68

30

9

Посл и службена коресподенција

1

2

 

68

 

10

Основи радног права

1

2

 

68

 

11

Основи правних поступака

1

4

1

136

30

12

Послови правног промета

1

2

 

68

 

13

Секретарско пословање

1

2

1

68

30

14

Верска настава

1

1

 

34

 

15

Грађанско васпитање

1

1

 

34

 

СВЕГА

1156

90

Правни техничар(Годишњи фонд часова за четврти разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Гдишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик и књиж

1

3

 

96

 

2

Енглески језик

1

2

 

64

 

3

Историја

1

2

 

64

 

4

Физичко  и здравствено васпитање

1

2

 

64

 

5

Математика

1

2

 

64

 

6

Филозофија

1

3

 

96

 

7

Устав и права грађана

1

1

 

32

 

8

Статистика

1

2

 

64

 

9

Посл и службена коресподенција

1

2

 

64

 

10

Основи радног права

1

3

1

96

30

11

Основи правних поступака

1

4

1

128

30

12

Послови правног промета

1

2

 

64

 

13

Основи реторике и беседништва

1

2

 

64

 

14

Верска настава

1

1

 

32

 

15

Грађанско васпитање

1

1

 

32

 

СВЕГА

1024

60