Распоред дежурства професора-школска 2017/2018.

Ред.број часа
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
 1. Станковић Љиљана
 2. Милутиновић Божо
 1. Комарчевић Драгана
 2. Радић Светлана
 1. Радић Светлана
 2. Милитуновић Марица
 1. Крстић Радоје
 2. Томић Ивановић Весна
 1. Пантовић Драгица
 2. Комарчевић Драгана
2.
 1. Божиловић Весна
 2. Крстић Радоје
 1. Павловић Слободанка
 2. Јекић валентина
 1. Драгић Драгица
 2. Радић Светлана
 1. Спасеновић Снежана
 2. Лукић Милена
 1. Драгић Драгица
 2. Јокић Иван
3.
 1. Спасеновић Снежана
 2. Грбић Зоран
 1. Крстић Радоје
 2. Видаковић Валентина
 1. Милитуновић Марица
 2. Станковић Александра
 1. Јекић Валентина
 2. Јовановић Јелена
 1. Савић Татјана
 2. Драгић Драгица
4.
 1. Милутиновић Божо
 2. Станковић Александра
 1. Станковић Љиљана
 2. Павловић Нада
 1. Милутиновић Божо
 2. Савић Владимир
 1. Јокић Иван
 2. Станковић Љиљана
 1. Божиловић Весна
 2. Пантовић Драгица
5.
 1. Пантовић Драгица
 2. Јекић Валентина
 1. Тадић Ђокић Гордана
 2. Милутиновић Марица
 1. Павић Слободанка
 2. Вукосављевић Видосава
 1. Томић Ивановић Весна
 2. Спасеновић Снежана
 1. Живановић Милица
 2. Ковач Бојана
6.
 1. Станковић Александра
 2. Савић Татјана
 1. Савић Владимир
 2. Ненадовић Мирјана
 1. Павић Слободанка
 2. Савић Татјана
 1. Јовановић Јелена
 2. Томић Ивановић Весна
 1. Видаковић Валентина
 2. Церовац Зорица
7.
 1. Јовановић јелена
 1. Ненадовић Мирјана
 2. Божиловић Весна
 1. Живановић Милица
 1. Тадић Ђокић Гордана
 2. Видаковић Валентина
 1. Чворић Љиљана

 

Списак одељењских старешина у школској 2015-2016.:

 

Одељење

 

Одељењски старешина

I-1

Јекић Валентина

I-3

Станковић Љиљана

I-4

Марковић Милосав

I-5

Видаковић Рада

II-1

Тодоровић Валентина

II-2

Спасеновић Снежана

II-3

Савић Татјана

II-4

Грбић Зоран

III-1

Крстић Радоје

III-3

Милутиновић Божо

III-4

Јеремић Милан

III-5

Павић Слободанка

IV-1

Драгић Драгица

IV-2

Тадић Ђокић Гордана

IV-3

Милутиновић Марица

Отворена врата за родитеље, школ.2015-2016. – термини у којима су професори доступни за посете и сарадњу са родитељима ученика -

Дежурства професора у школ.2015/2016.

Ред. број

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

Станковић Александра
(1. час)

Милутиновић Божо
(1. час)

Грбић Зоран
(1. час)

Милутиновић Божо
(1. час)

Крстић Радоје
(1. час)

2

Пантовић Драгица
(2. час)

Јекић Валентина
(2. час)

Павић Слободанка
(2. час)

Томић Ивановић Весна
(1. час)

Станковић Александра
(2. час)

3

Јекић Валентина
(3. час)

Вукосављевић Јелена
(3. час)

Драгић Драгица
(3. час)

Видаковић Валентина
(2. час)

Крстић Радоје
(3. час)

4

Томић Ивановић Весна
(4. час)

Драгић Драгица
(3. час)

Јокић Иван
(3. час)

Радић Светлана
(3. час)

Видаковић Валентина
(3. час)

5

Спасеновић Снежана
(4. час)

Милутиновић Марица
(4. час)

Јокић Иван
(4. час)

Станковић Љиљана
(3. час)

Комарчевић Драгана
(4. час)

6

Степановић Младен
(5. час)

Ненадовић Мирјана
(5. час)

Спасеновић Снежана
(4. час)

Милосављевић Марија
(4. час)

Станковић Љиљана
(4. час)

7

Видаковић Рада
(5. час)

Ненадовић Мирјана
(6. час)

Савић Татјана
(5. час)

Савић Татјана
(5. час)

Радић Светлана
(5. час)

8

Савић Владимир
(6. час)

Тадић Ђокић Гордана
(6. час)

Милосављевић Марија
(6. час)

Видаковић Рада
(6. час)

Савић Владимир
(6. час)

9

Јеремић Милан
(7. час)

Јовановић Јелена
(7. час)

Павић Слободанка
(7. час)

Милутиновић Марица
(7. час)

Јеремић Милан
(7. час)

10

Јовановић Јелена
(7. час)

Митровић Милица
(8. час)

 

Тадић Ђокић Гордана
(7. час)

 

11

 

Петковић Исидора
(9. час)