Списак одељењских старешина у школској 2018-2019.:

Одељење

Одељењски старешина

I-3

Савић Татјана

I-4

Тадић Ђокић Гордана

I-6

Тодоровић Валентина

II-1

Крстић Радоје

II-3

Пантовић Драгица

II-4

Милкић Драгана

III-1

Драгић Драгица

III-2

Радић Светлана

III-3

Милутиновић Марица

III-4

Божиловић Весна

IV-1

Драгић Драгица

IV-3

Станковић Љиљана

IV-5

Видаковић Рада

 

Распоред дежурства професора-школска 2018/2019.


Редниброј часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

  1. час

Драгић Драгица
Божиловић Весна

Милкић Драгана
Јекић Валентина

Видаковић Валентина
Станковић Љиљана

Лукић Милена
Грбић Зоран

Комарчевић Драгана Радић Светлана

  1. час

Драгић Драгица
Пантовић Драгица

Милкић Драгана
Павић Слободанка

Видаковић Валентина
Драгић Драгица

Крстић Радоје Булатовић Ивана

Комарчевић Драгана
Милутиновић Божо

  1. час

Марковић Милосав
Станковић Александра

Станковић Љиљана
Савић Владимир

Вукосављевић Татјана Божиловић Весна

Вукосављевић Татјана
Томић Ивановић Весна

Станковић Александра
Савић Татјана

  1. час

Тадић Ђокић Гордана Марковић Милосав

Булатовић Ивана
Тадић Ђокић Гордана

Спасеновић Снежана
Вукосављевић Татјана

Марковић Рада
Спасеновић Снежана
Крстић Радоје

Савић Владимир
Пантовић Драгица

  1. час

Милутиновић Божо
Рaдић Светлана

Видаковић Божана
Божиловић Весна

Милутиновић Марица
Спасеновић Снежана

Радић Светлана
Церовац Зорица

Ненадовић Мирјана Видаковић Божана

  1. час

Станковић Александра
Савић Татјана

Станковић Љиљана
Јокић Иван

Јекић Валентина
Видаковић Валентина

Марковић Рада
Крстић Радоје

Павић Слободанка
Тадић Ђокић Гордана

  1. час

Јовановић Јелена

Јокић Иван
Јовановић Јелена

Јекић Валентина

Јовановић Јелена Церовац Зорица

Јокић Иван

 

Списак одељењских старешина у школској 2015-2016.:

 

Одељење

 

Одељењски старешина

I-1

Јекић Валентина

I-3

Станковић Љиљана

I-4

Марковић Милосав

I-5

Видаковић Рада

II-1

Тодоровић Валентина

II-2

Спасеновић Снежана

II-3

Савић Татјана

II-4

Грбић Зоран

III-1

Крстић Радоје

III-3

Милутиновић Божо

III-4

Јеремић Милан

III-5

Павић Слободанка

IV-1

Драгић Драгица

IV-2

Тадић Ђокић Гордана

IV-3

Милутиновић Марица

Отворена врата за родитеље, школ.2015-2016. – термини у којима су професори доступни за посете и сарадњу са родитељима ученика -

Дежурства професора у школ.2015/2016.

Ред. број

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

Станковић Александра
(1. час)

Милутиновић Божо
(1. час)

Грбић Зоран
(1. час)

Милутиновић Божо
(1. час)

Крстић Радоје
(1. час)

2

Пантовић Драгица
(2. час)

Јекић Валентина
(2. час)

Павић Слободанка
(2. час)

Томић Ивановић Весна
(1. час)

Станковић Александра
(2. час)

3

Јекић Валентина
(3. час)

Вукосављевић Јелена
(3. час)

Драгић Драгица
(3. час)

Видаковић Валентина
(2. час)

Крстић Радоје
(3. час)

4

Томић Ивановић Весна
(4. час)

Драгић Драгица
(3. час)

Јокић Иван
(3. час)

Радић Светлана
(3. час)

Видаковић Валентина
(3. час)

5

Спасеновић Снежана
(4. час)

Милутиновић Марица
(4. час)

Јокић Иван
(4. час)

Станковић Љиљана
(3. час)

Комарчевић Драгана
(4. час)

6

Степановић Младен
(5. час)

Ненадовић Мирјана
(5. час)

Спасеновић Снежана
(4. час)

Милосављевић Марија
(4. час)

Станковић Љиљана
(4. час)

7

Видаковић Рада
(5. час)

Ненадовић Мирјана
(6. час)

Савић Татјана
(5. час)

Савић Татјана
(5. час)

Радић Светлана
(5. час)

8

Савић Владимир
(6. час)

Тадић Ђокић Гордана
(6. час)

Милосављевић Марија
(6. час)

Видаковић Рада
(6. час)

Савић Владимир
(6. час)

9

Јеремић Милан
(7. час)

Јовановић Јелена
(7. час)

Павић Слободанка
(7. час)

Милутиновић Марица
(7. час)

Јеремић Милан
(7. час)

10

Јовановић Јелена
(7. час)

Митровић Милица
(8. час)

 

Тадић Ђокић Гордана
(7. час)

 

11

 

Петковић Исидора
(9. час)