Гимназија-општи смер

Изаберите прави пут до знања...Изаберите прави пут до знања...Изаберите прави пут до знања!  

Зашто уписати гимназију у нашој школи?

   
  • Широко опште образовање
  • Проходност на све државне и приватне факултете
  • Одлагање важне животне одлуке о будућем занимању за период после гимназије
  • Школа са младим, мотивисаним наставним кадром жељним доказивања
  • Добро опремљена школа (кабинети за информатику, географију, физику, хемију, биологију, разглас...)
  • Могућност развоја личних способности и афинитета кроз бројне секције, додатну и допунску наставу, рад Ђачког парламента, бесплатну припремну наставу за упис на факултет...
  • Сви запослени се труде да се живот у школи одвија у пријатној атмосфери уз уважавање личности ученика и разумевање њихових личних потреба

 

Поносни смо на успехе у претходном периоду:

Успехе наших ученика на такмичењима из биологије, историје, рецитовања, српског језика, физике, математике, програмирања...
Бројне успехе на спортским такмичењима од локалног до међународног нивоа.
Успехе на многобројним литерарним конкурсима.
Успехе у Регионалном центру за таленте...
Информатички кабинет-савремене методе извођења наставе-приступ Интернету
 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за први разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

148

 

2

Руски језик I

1

2

 

74

 

3

Енглески језик I

1

2

 

74

 

4

Руски језик II

1

2

 

74

 

5

Енглески језик II

1

2

 

74

 

6

Латински језик

1

2

 

74

 

7

Историја

1

2

 

74

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

74

 

9

Математика

1

4

 

148

 

10

Хемија

1

2

 

74

 

11

Физика

1

2

 

74

 

12

Географија

1

2

 

74

 

13

Рачунарство и информатика

1

4

 

148

 

14

Биологија

1

2

 

74

 

15

Музичка култура

1

1

 

37

 

16

Ликовна култура

1

1

 

37

 

17

Верска настава

1

1

 

37

 

18

Грађанско васпитање

1

1

 

37

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за други разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

140

 

2

Руски језик I

1

2

 

70

 

3

Енглески језик I

1

2

 

70

 

4

Руски језик II

1

2

 

70

 

5

Енглески језик II

1

2

 

70

 

6

Латински језик

1

2

 

70

 

7

Историја

1

2

 

70

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

70

 

9

Математика

1

4

 

140

 

10

Хемија

1

2

 

70

 

11

Физика

1

2

 

70

 

12

Географија

1

2

 

70

 

13

Рачунарство и информатика

1

4

 

120

 

14

Биологија

1

2

 

70

 

15

Музичка култура

1

1

 

35

 

16

Ликовна култура

1

1

 

35

 

17

Верска настава

1

1

 

35

 

18

Грађанско васпитање

1

1

 

35

 

19

Психологија

1

2

 

70

 

СВЕГА

1400

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за трећи разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

144

 

2

Руски језик I

1

4

 

144

 

3

Енглески језик I

1

4

 

144

 

4

Руски језик II

1

2

 

72

 

5

Енглески језик II

1

2

 

72

 

6

Филозофија

1

2

 

72

 

7

Историја

1

2

 

72

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

72

 

9

Математика

1

4

 

144

 

10

Хемија

1

2

 

72

 

11

Физика

1

3

 

108

 

12

Географија

1

2

 

72

 

13

Рачунарство и информатика

1

3

 

96

 

14

Биологија

1

2

 

72

 

15

Верска настава

1

1

 

36

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

36

 

СВЕГА

1464

 

Гимназија-општи тип  (годишњи фонд часова за четврти разред)


Р.б.

Предмет

Број одељења

Седмично часова у једном одељењу

Годишње часова у једном одељењу

Т

Б

Т

Б

1

Српски језик

1

4

 

128

 

2

Руски језик I

1

3

 

96

 

3

Енглески језик I

1

3

 

96

 

4

Руски језик II

1

2

 

64

 

5

Енглески језик II

1

2

 

64

 

6

Филозофија

1

3

 

96

 

7

Историја

1

2

 

64

 

8

Физичко васпитање

1

2

 

64

 

9

Математика

1

4

 

128

 

10

Хемија

1

2

 

64

 

11

Физика

1

2

 

64

 

12

Социологија

1

2

 

64

 

13

Рачунарство и информатика

1

1

1*2 

32

60 

14

Биологија

1

2

 

64

 

15

Верска настава

1

1

 

32

 

16

Грађанско васпитање

1

1

 

32

 

17

Устав и права грађана

1

1

 

32

 

СВЕГА

1024

60