Савет родитеља

Посебан облик сарадње са родитељима остварује се преко Савета родитеља школе. Школа остварује сталну сарању са Саветом родитеља, редовно их обавештава о активностима школе и о унапређивању образовно-васпитног рада, омогућава укључивање родитеља у рад са ученицима и др.

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
Школска 2018/19. година

                         

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РОДИТЕЉА

Одељење

Чикарић Жељка

I3

Савић Борјана

I4

Антић Гордана

I6

Кржавић Неџад

II1

Ђукић Ђука

II3

Марковић Милена

II4

Каитовић Светлана

III1

Ковачевић Драгослав

III2

Николић Наталија

III3

Дрмоњић  Сандра

III4

Тодоровић Весна

IV1

Сикирић Милка

IV3

Васић Биљана

IV5

Председник Савета родитеља: Николић Наталија
Заменик председника Савета родитеља: Каитовић Светлана
Представник Савета родитеља Средње школе у Општинском савету родитеља: Николић Наталија

 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ, школска 2015/16. година

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА

Тодоровић Весна

I1

Спасеновић Славојка

I3

Омићевић Мерса

I4

Новаковић Златко

I5

Тавран Миланка

II1

 Ковачевић Драгослав

II2

Лукић Марица

II3

Ћирић Виолета

II4

Тешић Драгана

III1

Станковић Зоран

III3

Јовановић Биљана

III4

Карић Мевлудин

III5

Кржавић Неџад

IV1

Ресимић Славица

IV2

Савић Љиљана

IV3